Vidste du, at vi i ROCKWOOL faktisk er ret grønne og miljøbevidste? Det har vi faktisk altid været. Siden ROCKWOOL startede for mere end 80 år siden, har vi bestræbt os på at blive en af de mest bæredygtige leverandører på markedet. Derfor kan du også være sikker på, at når du vælger isolering fra ROCKWOOL, så træffer du også et bæredygtigt valg.

ROCKWOOL stenuldsisolering er nemlig lavet af sten, også kaldet basalt. Basalt er en naturlig ressource og en af naturens mest uudtømmelige ressourcer. Hvert år skaber vulkansk aktivitet og pladetektonik nye reserver af basalt, faktisk omkring 38.000 gange mere end den mængde, ROCKWOOL koncernen årligt anvender. Det betyder, at vi aldrig løber tør for vores primære råmateriale, ligesom vi heller ikke frarøver jorden en vigtig ressource.

Derudover anvender vi genanvendte materialer i produktionen af vores stenuldsisolering. Vi har som den eneste isoleringsproducent på det Danske marked en returordning for vores stenuld, og i 2020 tog vi mere end 12.000 tons brugt stenuldsisolering retur. Men vi genanvender også restprodukter fra andre industrier, ligesom vi anvender overskudsvarmen fra vores fabrikker til fjernvarme og forsyner lokalsamfundene i de jyske byer Vamdrup og Doense.

Siden ROCKWOOL startede, har vi fokuseret målrettet på og investeret i at bruge energien effektivt i vores fabrikker. Derfor arbejder vi på højtryk for at optimere vores fabrikker og reducere CO2-udledningen. Vi arbejder løbende på at udvikle nye teknologier, så vi kan skifte til fossilfrie energikilder, og øge energieffektiviteten i hele vores produktion. I dag bidrager ROCKWOOLs to danske fabrikker til den grønne omstilling med store mængder overskudsvarme, der allerede i dag indgår i lokale varmeværkers fjernvarmeproduktion. Og vi håber på at kunne fordoble antallet af huse opvarmet med vores overskudsvarme.

Isolering er en vigtig del af den grønne omstilling. I dag står bygninger for cirka 20% af Danmarks samlede CO2-udledninger, og 40% af vores samlede energiforbrug i Danmark kommer fra bygninger. Analyser viser, at vi ved at mindske bygningers varmebehov med bare 1% om året frem til 2030 kan reducere energiforbruget med det, der svarer til en tredobling af energiproduktionen fra Horns Rev 3, der er Danmarks største havvindmøllepark. En god og tæt isoleringsløsning er en vigtig forudsætning for et lavere energiforbrug.

På de næste sider kan du læse meget mere om, hvordan ROCKWOOL og vores isolering kan bidrage til en bæredygtig fremtid, ikke bare for de næste generationer, men for alle fremtidige generationer.

I hele sin levetid sparer ROCKWOOL bygningsisolering typisk ca. 85 gange mere kulstof end der udledes under produktionen. Dette svarer til 155 millioner tons kulstofbesparelser i løbet af levetiden.
ROCKWOOL koncernen forvandler årligt mere end 800.000 tons restprodukter fra andre industrier til konkret energibesparelse.